• 1
  • 2
  • 3

Aktuellt

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Min Golf

Fairway

Vita, gula, röda och blå plattor på fairway markerar avståndet till mitten av green.

Vita: 200 meter
Gula: 150 meter
Röda: 100 meter
Blå: 50m

Gul/svarta pinnar

Pinnar som är placerade vid sidan av fairway markerar ett avstånd på 150 meter till greenens centrum. 

Greenvimplar

Vimplar på greenflaggan markerar hålets placering på greenen.Finns på hål 2 och hål 5.

Högt: Hålet är placerad långt bak på green
Mitten: Hålet är placerad i centrum på green
Lågt: Hålet är placerad långt fram på green

Våra Hålsponsorer

arrow
arrow

Bokningsläge

Följ oss på sociala medier