På banan genomförs hela tiden åtgärder för att kvalitén på samtliga spelytor ska förbättras. Nedan finns svar på de de vanligaste frågorna om banskötseln.

Varför dressar man?

 

Varför blir det ibland spår av knivar i greenerna i samband med luftningen?

Vertikalskärning innebär att man ”kammar” gräsytan med täta lodräta snitt. Snitten skär av plantan och ger möjlighet till nya skott vilket ger en tätare och jämnare greenyta. Arbetet utförs ungefär var tredje vecka.