2018 

Vi genomför träning under i stort sett hela året.

Inomhusträning från januari fram till påsk (beroende på vädret), 1-2 gång/veckan.

Utomhus från Påsk och fram till slutet av september , 1-2 gånger/veckan, några veckors uppehåll, därefter blir det inomhusträning igen

Medlemsavgift

För att deltaga i klubbens organiserade träningar skall du erlägga medlemsavgift enligt nedan:

Ålder Medlemsavgift 

Familjemedlemskap
Barn till fullbetalande föräldrar 

 – 14 år 50 kr 50 kr
15-21 år 1200 kr 900 kr 
     

Prata med kansliet om ni vill ha autogiro

Träningsavgift

Ålder Träningsavgift
– 14 år (1-2 ggr/veckan) 500 kr
15 – 21 år (1-2 ggr/veckan) 500 kr
   

Betalning

Tränings- och medlemsavgifterna betalas till

Hässlegårdens GK Bankgiro: 523-8696
Meddelande till mottagare:

Namn samt Golf-ID eller personnummer (10 siffror)
Meddela Träningsavgift och/eller Medlemsavgift

 Spel på banan

Tränaren talar om när man har tillstånd att få spela på banan med fadder eller själv.

Då sker även inregistrering som medlem och man får ett GOLF-ID (medlemsavgift är erlagd) vilket innebär att man kan boka sina tider på banan i bokningssystemet

Övrigt

Har ni några frågor eller funderingar kontakta gärna oss.

Om man skall ha tillgång till gym och golfhall för egen träning SKALL avgift erläggas enligt anslag utanför kansliet (årskort från 200:- för endast golfhallen och från 300:- för både golf och gym. 

Idrottskommittén / Catarina Karlsson

Tränare / Emil Jönsson 073-5 34 37 05