Vi genomför träning under i stort sett hela året.

Inomhusträning från januari fram till påsk (beroende på vädret), 1-2 gång/veckan.

Utomhus från Påsk och fram till slutet av september , 1-2 gånger/veckan, några veckors uppehåll, därefter blir det inomhusträning igen

Medlemsavgift

För att deltaga i klubbens organiserade träningar skall du erlägga medlemsavgift enligt nedan:

Ålder Medlemsavgift 

Familjemedlemskap
Barn till fullbetalande föräldrar 

 – 14 år 50 kr 50 kr
15-21 år 1200 kr 900 kr 
     

Kontakta kansliet om ni vill ha autogiro.

Träningsavgift

Ålder Träningsavgift
– 14 år (1-2 ggr/veckan) 500 kr
15 – 21 år (1-2 ggr/veckan) 500 kr
   

Betalning

Tränings- och medlemsavgifterna betalas till

Hässlegårdens GK Bankgiro: 523-8696
Meddelande till mottagare:

Namn samt Golf-ID eller personnummer (10 siffror)
Meddela Träningsavgift och/eller Medlemsavgift

 Spel på banan

För spel på banan krävs Grönt Kort. Det får man genom att klara av korthålsbanan på under 30 slag och när tränaren kan se att man klarar av de regler och säkerhet som krävs ute på banan. När man klarat grönt kort får hcp 54 och får därför spela med fadder ute på banan.

Övrigt

Har ni några frågor eller funderingar kontakta gärna oss.

Idrottskommittén / Catarina Karlsson 073-3 77 06 33