Hej!

Alla juniorer som har varit i träning under 2019 skall snarast betala in 500 kr per tränande junior till Bankgiro; 523-8696

På meddelande till mottagaren skall ni skriva ert barns namn samt personnummer eller Golfid. Meddela även att det är träningsavgift.

Mvh,

Catarina Karlsson

Ordförande Juniorkommittén