Gäller för juniorer som deltager i klubbens träningar.

Kortet är PERSONLIGT.

Det gäller under säsongen när rangen är öppen. Juniorer får köpa sitt första bollkort och man måste ladda det med minst 15 st hinkar. Har man ett kort sedan tidigare gäller nedanstående. Därefter får juniorerna 20 hinkar gratis per månad och kan fylla på när kortet är tomt.

Använder man ovanstående förmån skall man kunna hjälpa till med viss annan verksamhet enligt anvisningar från Juniorkommittén

Uppgifterna kan vara bollplockning, renhållning på vår bana och anläggning, hjälptränare eller annat som behöver fixas.

Kortet köper/laddar ni hos kansliet, som också antecknar vilka som köpt/laddat på.