Ersättning vid tävlingar 2018

Inför säsongen gäller följande inriktning för spelare som deltar i klubbens träningar.

Juniorkommittén (JK) ansvarar för:

  • Betalning av startavgifter för lagtävling och individuella tävlingar på regions och riks nivå som ex: Skandia Cup, Matchliga, Minilligan,Short Game Tour,Juniorserie och Seriespel.
  • Vid Skandia Tour / Rookie Tour betalas halva startavgift
  • Eventuell touravgift för ovanstående betalas av spelaren
  • Ingen matersättning och bilersättning utbetalas.
  • Önskar spelare deltaga vid andra tävlingar än de som anges ovan och vill få hjälp med startavgiften skall detta önskemål godkännas av JK innan anmälan sker.
  • Önskar spelare övrig ersättning som exempel övernattning skall detta godkännas av JK innan genomförande.
  • Blankett för Ersättning vid spel finns längre ner på den här sidan och den skriver man ut och lämnar till kansliet för överlämning till JK.

Uppkommer behov av ersättning som inte finns med enligt ovan lämnas detta till JK som tar beslut om ersättning eller ej.

Avsteg i ovanstående tävlingsersättningar beviljas av JK (minst 2 personer).

Spelare som mottar ersättning enligt ovan skall vara beredd att stödja i JK verksamhet vid olika aktiviteter (evenemang, träningar motsv).

 

Hässlegårdens Golfklubb

Juniorkommittén

Catarina Karlsson
073- 377 06 03