Medlemskommittén

Medlemskommittén ansvarar för att utveckla klubbens verksamhet och genomföra trivselskapande aktiviteter för alla samt att rekrytera nya medlemmar.

KONTAKTUPPGIFTER

Mats Eriksson
Ordförande

Telefon: 0738-08 07 85
E-post: matsericsson46@gmail.com

Karin Hansson
Ledamot

Telefon: 0701-12 33 86
E-post: kom.hansson@gmail.com

Mats Hansson
Ledamot

Telefon: 0702-16 94 64
E-post: kom.hansson@gmail.com

Scroll to top