Herrar

Herrkommitéens uppgift är att skapa en gemenskap för herrarna i Hässlegårdens GK.

Vi anordnar bl.a tisdagsgolf med varierande innehåll. Vid vissa tillfällen försöker vi samordna herrarnas och damernas tisdagsgolf i syfte att utöka gemenskapen i klubben. Vidare uppmuntrar vi till deltagande i Skånes Golfförbunds seriespel för flera olika åldersgrupper.

Deltagande i seriespel

Under året deltar klubben med 6 olika lag i Sk. Golfförbunds seriespel för herrar i de olika åldersgrupperna enl nedan. Matchprogrammet ser du på vår anlagstavla och på Skånes Golfförbunds hemsida; seriespel-herrar. Speldag är torsdagar.

H 22 Div 3 N

Lagledare: Marcus Bjärvall
Spelperiod: 7 maj till 3 sept
Hemmamatch: 5 maj em

H 60 Div 4 O

Lagledare: Thomas Levin/Christer Ericsson
Spelperiod: 23 april till 10 sept
Hemmamatch: 10 sept em

H70 Lag 1 Div 2 N

Lagledare: Nils-Åke Svensson
Spelperiod: 23 april till 17 sept
Hemmamatch: 14 maj fm

H70 Lag 2 Div 4 N

Lagledare: Christer Thim
Spelperiod: 14 maj till 10 sept
Hemmamatch: 10 sept fm

H75 Lag 1 Div 3 NV

Lagledare: Kalle Hofvander
Spelperiod: 7 maj till 3 sept
Hemmamatch: 3 sept fm

H75 Lag 2 Div 4 O

Lagledare: Vakant
Spelperiod: 7 maj till 3 sept
Hemmamatch: 13 aug fm

KONTAKTUPPGIFTER

Christer Thim
Ordförande

Telefon: 0725-62 40 40
E-post: jrcthim@gmail.com

Rune Persson
Ledamot

Telefon: 0705-18 38 97
E-post: rune@runesbof.se

Christer Ericsson
Ledamot

Telefon: 0733-77 07 54
E-post: ce_ericsson@hotmail.com

Scroll to top