ANDT-policy

ANDT-POLICY FÖR HÄSSLEGÅRDENS GK

Hässlegårdens GK har för sin verksamhet fastställt en policy angående bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak i enlighet med Hässleholms kommuns riktlinjer.

ANDT-POLICY

Vi tar gemensamt ställning mot alkohol, narkotika, doping och tobak. Genom att våra medlemmar möts av samma budskap kan vi tillsammans:

 • Bidra till att minska risken för att ungdomar och vuxna råkar ut för skador och problem relaterade till alkohol, narkotika, dopning och tobak.
 • Stärka våra medlemmar att göra hälsosamma val och undvika alkohol, narkotika, doping och tobak.
 • Bidra till att öka kunskapen om de negativa effekter av alkohol, narkotika, doping och tobak på såväl föreningsliv som samhälle.
 • Vi strävar efter att inte prata positivt om alkohol och tobak i samband med föreningens verksamhet.
 • Vi pratar inte positivt om doping.
 • Våra ledare, tränare och förtroendevalda är i sitt förhållningssätt till ANDT ett föredöme för barn och ungdomar.
 • Vi följer de regler och lagar som finns i svensk lagstiftning gällande alkohol, narkotika, doping och tobak.
 • Vi dricker inte alkohol när vi bär föreningens kläder/utrustning.
 • Vi dricker inte alkohol på föreningens fester då minderåriga är med.
 • Våra idrottsutövare undviker alkohol dagen före och under tävling, träning eller match.
 • Vi erbjuder alltid alkoholfria alternativ på våra fester.
 • Vi uppmanar inte till att fira segrar eller dränka förluster med hjälp av alkohol.
 • Våra ledare dricker inte alkohol i samband med sammankomster, läger eller annan verksamhet där man ansvarar för föreningens barn och ungdomar.
 • Vi är restriktiva vid val av sponsorer som kan uppmuntra, eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • Vi har nolltolerans mot alkoholkonsumtion i samband med skjutsning till sammankomster. Tänk på att det du druckit kvällen innan kan påverka din körförmåga Narkotika och doping.
 • Narkotika- och dopingklassade substanser får aldrig förekomma på något sätt i vår verksamhet utan läkarintyg.
 • Om man har preparat utskrivna av läkare som innehåller narkotika- eller dopingklassade substanser söks dispens om nödvändigt.
 • Idrottsutövare, tränare och ledare ska hålla sig informerade om vilka regler som gäller för doping.
 • Vi uppmuntrar våra medlemmar att värna om nikotinfria miljöer och kultur utan tobak.
 • Våra myndiga utövare och ledare strävar efter att avstå från tobak under sammankomster och
 • hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra.
 • Vår omyndiga utövare och ledare använder inte tobak under sammankomster.

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår ANDT-policy?

Scroll to top