Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för tävlingsverksamheten på Hässlegården. Bengt Carlsson är regel- och Hcp-ansvarig på klubben.

KONTAKTUPPGIFTER

Bengt Carlsson
Ordförande

Telefon: 073-36 09 102
E-post: bc61320@live.se

Kalle Hofvander
V.Ordförande

Telefon: 0723-41 93 03
E-post: keh42@live.se

Eva Berg
Sekreterare

Telefon: 0768-90 37 90
E-post: evaberghm@gmail.com

Bertil Roswall
Ledamot

Telefon: 0705-89 04 16
E-post: bertil.Roswall@gmail.com

Lennart Antonsson
Ledamot

Telefon: 0706-58 86 44
E-post: antonsson.bo@hotmail.com

Mats Tjernell
Ledamot

Telefon: 0701-81 25 91
E-post: mats.tjernell@backer.se

Scroll to top