Junior

Oavsett ålder kan alla spela tillsammans, oavsett om man är nybörjare eller rutinerad spelare.

BÖRJA SPELA GOLF

Juniorkommitténs mål är att ge unga golfare möjlighet att träna, spela och tävla under så bra förhållanden som möjligt. Alla är välkomna!

Vi genomför träning under i stort sett hela året. Från januari fram till påsk (beroende på vädret), tränar vi 1-2 gång/veckan i inomhushallen.

Från påsk och fram till slutet av september tränar vi 1-2 gånger/veckan, några veckors uppehåll, därefter blir det inomhusträning igen


Upp tll 14 år

15-21 år

MEDLEMSAVGIFT

50 kr

1200 kr

BARN TILL FULLBETALANDE FÖRÄLDRAR

50 kr

900 kr

TRÄNINGSAVGIFT

500 kr

500 kr

BETALNING

Tränings- och medlemsavgifterna betalas till Hässlegårdens GK, Bankgiro: 523-8696

Vid betalning, ange namn samt Golf-ID eller personnummer (10 siffror)
Meddela om betalningen gäller träningsavgift och/eller medlemsavgift.

JUNIORTÄVLINGAR

Skånes Golfförbund anordnar ett antal juniortävlingar för olika ålders- och spelkategorier. Besök distriktets hemsida för att se mer information.

KONTAKTUPPGIFTER

Catarina Karlsson
Ordförande

Telefon: 0733-77 06 33
E-post: catarinakarlsson2009@live.se

Urban Månsson
Ledamot

Telefon: 0708-57 00 91
E-post: ubbe.mansson@gmail.com

Björn Toft
Ledamot

Telefon: 0733-94 52 64
E-post: bjorn_toft@hotmail.com

ANMÄLAN JUNIORTRÄNING

Vi behöver fullständiga kontaktuppgifter på minst en förälder så att vi vet vem vi kan kontakta när det gäller tex. träningsavgifter eller om någon olycka händer.
Hässlegårdens GK kommer att använda informationen från detta formuläret till utskick av nyhetsbrev, planering av träning och andra aktiviteter, publicering på Hässlegårdens GKs hemsida, laget.se och sociala medier. Detta kan tex. gälla information om träningsgrupper eller fotografier från träningar på hemsidan, bidragsansökningar. Tänk på att om du inte godkänner detta så kommer du inte att få någon som helst information på digitala medier utan måste fråga tränaren direkt om allting. Klubben kan heller inte få bidrag från Hässleholms kommun eller Riksidrottsförbundet. Informationen från detta formuläret kommer endast att hanteras av Juniorkommittén i Hässlegårdens GK. Informationen kommer inte att säljas eller spridas vidare till utomstående partner, förutom till Hässleholm Kommun och Riksidrottsförbundet.
Scroll to top