Tjänster

Lediga tjänster

TJÄNST SOM EKONOMIASSISTENT

Hesslegårdens Golfklubb AB och Hässlegårdens GK söker en gemensam tjänst som ekonomiassistent.

Tjänstgöringstid: Deltid 30 %. Arbetstiden, som förläggs på årsbasis i samråd med styrelsen, omfattar löpande bokföring, hantering av skatter och arbetsgivaravgifter och följande övriga arbetsuppgifter.

Medlemsfakturor. Skapande av fakturaunderlag med export till administrationsprogrammet. Registrering av autogiromedgivande med överföring av fil till bank.

Fakturor externa kunder.

Inbetalningsjournaler. Ankommande betalningar från medlemmar/externa kunder.

Leverantörer. Registrering av leverantörsfakturor. Betalfil till bank. Registrering av betalda leverantörsfakturor.

Bokslut. Varje månad upprättande av bokslutsunderlag. Avstämning checkkonto. Avstämning upplupna intäkter/förutbetalda kostnader. Avstämning upplupna kostnader/förutbetalda intäkter.

Lönearbete. Uppdatering anläggningsregister. Budgetarbete. Fakturering av medlemskap och bagskåp vid varje årsskifte.

Övrigt. Du ska kunna hantera Visma och Office-paketet samt ha insyn i golfens GIT-system. Utföra diverse övriga uppgifter som beslutas av styrelsen.

Tillträde. Snarast enligt överenskommelse.

Intresserad eller frågor? Kontakta styrelsens ordförande Torsten Segerstéen
Mobil: 073-372 61 17
Mail: torstensegersteen@hotmail.com

Scroll to top