Herrar

Herrkommitéens uppgift är att skapa en gemenskap för herrarna i Hässlegårdens GK.

Vi anordnar bl.a tisdagsgolf med varierande innehåll. Vid vissa tillfällen försöker vi samordna herrarnas och damernas tisdagsgolf i syfte att utöka gemenskapen i klubben. Vidare uppmuntrar vi till deltagande i Skånes Golfförbunds seriespel för flera olika åldersgrupper.

Herrprogram 2023

Deltagande i seriespel

Under året deltar klubben med 6 olika lag i Skånes Golfförbunds seriespel för herrar i de olika åldersgrupperna nedan. Matchprogrammet ser du på vår anslagstavla och på Skånes Golfförbunds hemsida; seriespel-herrar. Speldag är Torsdagar

H 22 Div 2 N

Lagledare: Marcus Bjärvall
Spelperiod: 27 april till 7 sept
Hemmamatch: 24 aug em

H50 Div 4 N

Lagledare: Dick Westerblad
Spelperiod: 27 april till 7 sept
Hemmamatch: 31 aug em

H 60 Div 4 M

Lagledare: Christer Ericsson
Spelperiod: 27 april till 14 sept
Hemmamatch: 27 april em

H70 Div 3 V

Lagledare: Christer Thim
Spelperiod: 27 april till 7 sept
Hemmamatch: 10 aug fm

H75 Div 2 N

Lagledare: Nils-Åke Svensson
Spelperiod: 27 april till 14 sept
Hemmamatch: 24 aug fm

H 80 Div 3 M

Lagledare: Bengt Höijer
Spelperiod: 27 april till 14 sept
Hemmamatch: 27 april fm

KONTAKTUPPGIFTER

Christer Thim
Ordförande

Telefon: 0725-62 40 40
E-post: jrcthim@gmail.com

Lennart Antonsson
Ledamot

Telefon: 0706-58 86 64
E-post: antonsson.bo@hotmail.com

Ulf Jönsson
Ledamot

Telefon: 0705-35 34 39
E-post: claes.ulf.jonsson@gmail.com

Scroll to top