Herrar

Herrkommitéens uppgift är att skapa en gemenskap för herrarna i Hässlegårdens GK.

Vi anordnar bl.a tisdagsgolf med varierande innehåll. Vid vissa tillfällen försöker vi samordna herrarnas och damernas tisdagsgolf i syfte att utöka gemenskapen i klubben. Vidare uppmuntrar vi till deltagande i Skånes Golfförbunds seriespel för flera olika åldersgrupper.

Herrprogram 2024

Deltagande i seriespel

Under året deltar klubben med 6 olika lag i Skånes Golfförbunds seriespel för herrar i de olika åldersgrupperna nedan. Matchprogrammet ser du på vår anslagstavla och på Skånes Golfförbunds hemsida; seriespel-herrar. Speldag är Torsdagar

H 22

Spelperiod: 25 april till 19 sept
Hemmamatch: 22 aug

H40

Spelperiod: 25 april till 19 sept
Hemmamatch: 5 sept

H50

Spelperiod: 25 april till 19 sept
Hemmamatch: 29 aug

H 60

Spelperiod: 25 april till 19 sept
Hemmamatch: 2 maj

H70

Spelperiod: 25 april till 19 sept
Hemmamatch: 13 juni

H75, lag 1

Spelperiod: 25 april till 19 sept
Hemmamatch: 12 sept

H75, lag 2

Spelperiod: 25 april till 19 sept
Hemmamatch: 15 aug

H 80

Spelperiod: 25 april till 19 sept
Hemmamatch: 16 maj

KONTAKTUPPGIFTER

Christer Thim
Ordförande

Telefon: 0725-62 40 40
E-post: jrcthim@gmail.com

Lennart Antonsson
V. ordförande

Telefon: 0706-58 86 64
E-post: antonsson.bo@hotmail.com

Ulf Jönsson
Ledamot

Telefon: 0705-35 34 39
E-post: claes.ulf.jonsson@gmail.com

Scroll to top