Lokala bestämmelser

LOKALA BESTÄMMELSER

Rekommendationer

Gäller fr.o.m. 2022-03-29 och tillsvidare

Det är av största vikt att vi i dessa Coronatider tänker på att hålla avstånd. Hässlegårdens GK följer SGF’s rekommendationer.

När ni varit i en bunker skall ni försöka att återställa förhållandena på bästa sätt. Jämna till ytan med klubban eller med foten. Ni får gärna använda krattan. Lämna bunkerytan i det skick ni själva önskar finna den i om ni skulle behöva spela därifrån.

Flaggstången lämnas med fördel kvar i hålet. Det är tillåtet att plocka ur den om så önskas. Låt spelare som önskar ha flaggan i putta ut först.

Scroll to top