Lokala bestämmelser

LOKALA BESTÄMMELSER

Rekommendationer

Flaggstången lämnas med fördel kvar i hålet. Det är tillåtet att plocka ur den om så önskas. Låt spelare som önskar ha flaggan i putta ut först.

Scroll to top