Styrelsen

Styrelsen i Hässlegårdens Golfklubb är en sammansättning av personer med flera olika bakgrunder och erfarenheter.

Vi har fått det hedrande förtroendet att driva och utveckla klubben i en nära samverkan med klubbens övriga funktioner. Vår uppgift är att sätt ramarna för hur klubben ska bedrivas och vilka mål vi ska nå. Som alla vet är vi en ideell styrelse och vi gör detta på vår fritid, så som många andra i klubben också gör. Vi gör detta för vi tycker det är roligt och vi brinner för att Hässlegårdens GK ska vara en attraktiv och väl fungerande klubb.

KONTAKTUPPGIFTER

Torsten Segersteen
Ordförande

Telefon: 0733-72 61 17
E-post: torstensegersteen@hotmail.com

Anders Zachrisson
Kassör

Telefon: 0705-25 25 33
E-post: anderszach@hotmail.com

Anette Nordin
Sekreterare

Telefon: 0703-82 90 53
E-post: nordin_anette@hotmail.com

Margareta Landh
Ledamot

Telefon: 0730-76 74 76
E-post: margareta.landh@myh.se

Johan Miram
Ledamot

Telefon: 0702-02 34 07
E-post: miramjohan@gmail.com

Håkan Damgren
Ledamot

Telefon: 070-763 16 42
E-post: hdamgren@gmail.com

Scroll to top