Värdegrund juniorer

Alla är välkomna till Hässlegårdens GK

OM VÅR JUNIORVERKSAMHET

Vår vision för juniorverksamheten är att ge unga golfare möjlighet att träna, spela och tävla under så bra förhållanden som möjligt. Alla är välkomna!

Vår verksamhet ska präglas av värdeord som:

GLÄDJE OCH SAMHÖRIGHET: I Hässlegårdens golfklubb hälsar vi på varandra och möter varandra med glädje och respekt. Det ska vara roligt, trevligt, välkomnande och familjevänligt för medlemmar och gäster.

ÖPPENHET: All verksamhet i Hässlegårdens golfklubb ska vila på en rättvis grund – lika för alla. Alla medlemmars röst har lika värde. Arbetet i Hässlegårdens golfklubb ska präglas av öppenhet.

ÄRLIGHET: Hässlegårdens golfklubb följer Svenska Golfförbundets regler. Vi är ärliga och uppriktiga mot varandra samt tydliga i vår kommunikation.

FRAMTID: Vi värnar om långsiktiga och hållbara relationer med våra medlemmar, ledare, anställda, samarbetspartners och sponsorer. Hässlegårdens golfklubb ska arbeta för att långsiktigt utveckla klubbens verksamhet.

Scroll to top