Cookies och personuppgifter

Hesslegårdens GK (Org.nr. 556937-43999), här benämnt som HGGK, månar om den personliga integriteten för dig som besöker, skickar e-post, eller använder tjänster på våra webbplatser och plattformar i sociala medier, här kallade digitala kanaler. Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar enligt denna policy.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All hantering av personuppgifter inom HGGK sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via HGGK:s digitala kanaler, behandlar vi även personuppgifter, både om dig som leverantör eller kund, vid utförande av olika tjänster. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via HGGK:s digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter behandlas och när raderas de?

När du använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av HGGK:s tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan HGGK komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till HGGK:s digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler, eller använder dess tjänster, att du kommunicerar med HGGK och andra via HGGK:s plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned dokument från HGGK:s webbsidor eller anmäler dig till evenemang/tävlingar som HGGK anordnar samt i de fall du skickar e-post till oss.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som HGGK anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter m.fl.) kan HGGK komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen och all medverkan där sker i enlighet med respektive webbplats integritetspolicy.

HGGK har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra HGGK:s rättsliga skyldigheter.

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse medan du navigerar genom webbplatsen. Av dessa cookies lagras de som kategoriseras som nödvändiga i din webbläsare eftersom de är väsentliga grundläggande funktioner på webbplatsen ska fungera. Vi använder också tredjepartscookies som hjälper oss att analysera och förstå hur du använder den här webbplatsen. Dessa kakor lagras endast i din webbläsare med ditt medgivande. Du har också möjlighet att välja bort dessa cookies. Men att välja bort några av dessa kan ha en inverkan på din upplevelse av sajten.

Nödvändiga cookies behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt. Denna kategori inkluderar bara cookies som säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen. Dessa cookies lagrar ingen personlig information.

Ej nödvändiga cookies är cookies som inte är särskilt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Dessa används specifikt för att samla in användarens personuppgifter via analys, annonser samt annat inbäddat innehåll kallas som icke-nödvändiga cookies.

Känslig information

Vår önskan är att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga personuppgifter till oss via formulär eller e-post.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av HGGK eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål:

 1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via telefon, e-post eller formulär och i våra konton i sociala medier.
 3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter.
 4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och e-post.
 5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från HGGK samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
 6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
 7. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

HGGK behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om HGGK skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt t.ex. får klicka i en ruta eller skriva under ett samtycke.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

HGGK kan komma att anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för HGGK, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att HGGK:s samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för HGGK:s räkning undertecknar alltid avtal med HGGK för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

HGGK kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

HGGK lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan än i den utsträckning som beskrivs här.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som HGGK behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. HGGK:s digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbisda uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du bland annat följande rättigheter:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen.

Behandling av personuppgifter om barn

HGGK:s digitala kanaler riktar sig inte till barn och HGGK samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till HGGK ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktinformation – Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det HGGK som anges som ansvarig för den digitala kanalen i fråga. Om du har frågor rörande hur HGGK behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga, är du välkommen att kontakta oss på info@hggk.se.

Ändring av denna integritetspolicy

HGGK kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på HGGK:s webbplats.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2020-08-02.

Scroll to top