Kategori: Klubbnyheter

Klubbnyheter för Hässlegårdens GK.

Vårårsmöte tisdagen den 25 april

Vårårsmöte tisdagen den 25 april kl. 19:00 i Golfrestaurangen.

Det är anmälningsplikt för deltagandet i vårårsmötet! Sista anmälningsdag är den 18:e april.

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Val av ordförande och sekreterare.
 6. Val av två justerare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Ekonomisk redogörelse.
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor.
 13. Avslutning.

Möteshandlingar kommer att finnas för avhämtning på kansliet senast en vecka före mötet.

Vårträning

Välkommen till gruppträning med PGA-pro Måns Lundberg. Träningen är för alla som vill förbättra sin golf och komma igång bra med säsongen.

 • Träning av golfens alla grundslag.
 • Gruppträning med minst 4 och max 8 stycken.
 • 6 stycken träningstillfällen.
 • Välj antingen tisdagar kl. 16.00 med start den 18/4 eller torsdagar kl. 17.00 eller 18.00 med start den 20/4. Uppehåll den 14/5 och 16/5.

Pris: 995 kr
Anmälan med sms 0703769541 eller till manslundbergasa@hotmail.com.

Välkommen till en ny golfsäsong

Scroll to top