Nyheter

Stort tryck på banan

På helgerna är det stort tryck på vår bana, vilket i grunden är mycket positivt. Det har dock framkommit i gästundersökningar att flera greenfeegäster har synpunkter på att det förekommer många ensamspelare och tvåbollar som spelar på attraktiva tider. Detta leder till att spelet inte flyter tillfredsställande och i förlängningen leder det till irritation bland våra gäster.

I ett försök att få spelet att flyta bättre – inte minst på helger – så vill vi informera om att kansliet, under helger mellan kl 9 och kl 15 under högsäsong, kommer att sträva efter att slå ihop bollar som är bokade med ensamspelare och även i förekommande fall med tvåbollar i syfte att skapa trebollar och fyrbollar.

Det främsta skälet är att spelet ska flyta bättre, men vi bedömer också att det kan frigöra en del starttider för att möjliggöra för fler att få en härlig runda.

Vi i styrelsen tar gärna emot synpunkter på möjliga förbättringar för en bättre spelupplevelse för alla. Har du synpunkter, så lämna dessa via e-post till kansli@hggk.se.

Scroll to top