Nyheter

Medlemsundersökning 2021

Undersökningen som gjordes bland Hässlegårdens GKs medlemmar under juni-september 2021 har nu sammanställts. Totalt tillfrågades drygt 800 medlemmar, drygt 360 medlemmar svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 45 procent. Svarsfrekvensen är förhållandevis låg, vilket gör att det inte går att dra några definitiva slutsatser av resultaten. Men det ger dock svar som är av vikt för klubbens ledning att göra analyser kring och vidta åtgärder utifrån.

Klubbstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i undersökningen, som ger värdefulla resultat och synpunkter på vad som är angeläget för klubbens ledning att fokusera på de närmaste åren.

Scroll to top